Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Stedentripz.nl en regelt de verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze website. Stedentripz.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers en streeft ernaar om persoonlijke gegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke wijze te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Verzamelde gegevens

Stedentripz.nl verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer en de optimalisatie van de website. Op dit moment verzamelen wij geen persoonlijke gegevens anders dan de informatie die automatisch wordt verstrekt door het Google Analytics-script, zoals uw IP-adres, locatiegegevens, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, bezochte pagina’s en de duur van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om rapporten te genereren over websiteactiviteit.

 1. Doeleinden van gegevensverwerking

De verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het analyseren van websiteverkeer en het verbeteren van de gebruikerservaring op Stedentripz.nl.
 • Het opstellen van geaggregeerde statistieken en rapporten over het gebruik van de website.
 • Het beveiligen van de website en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van onze rechten.
 1. Gegevens delen met derden

Stedentripz.nl deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of anderszins commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

 1. Cookies

Stedentripz.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties van de website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en informatie verzamelen over uw gebruik van de website. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te weigeren. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet naar behoren werken als cookies zijn uitgeschakeld.

 1. Beveiliging van gegevens

Stedentripz.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen en werken voortdurend aan het verbeteren van onze beveiligingsmaatregelen.

 1. Bewaartermijn

Stedentripz.nl bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan variƫren afhankelijk van de aard van de verzamelde gegevens en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.

 1. Uw rechten

Als gebruiker van Stedentripz.nl heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde het recht uitoefenen om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die door Stedentripz.nl worden verwerkt.
 • Correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te verzoeken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te behouden.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken in bepaalde omstandigheden.
 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie die aan het einde van deze privacyverklaring wordt vermeld.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

Stedentripz.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de website gepubliceerd en de herziene versie van de privacyverklaring wordt van kracht zodra deze is gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: info@stedentripz.nl